Agentschap Telecom draadloos microfoon frequentie
Frequentiewqijziging Draadloos Microfoon e.d.

Frequentie Wijziging G3 => G4 => G5

Wijzigingen frequenties draadloze microfoons vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 vinden er wijzigingen plaats in de frequenties die zijn toegestaan voor gebruik van draadloze microfoons in de UHF-omroepband. Deze veranderingen zijn het gevolg van de bestemmingswijziging van de 700 MHz band in heel Europa.

Nieuwe bestemming 700 MHz-band: De 700 MHz-band loopt van 694 MHz tot 790 MHz. De 700 MHz band krijgt per 1 januari 2020 de bestemming ‘mobiele communicatie’. Deze band wordt ingezet voor mobiele breedband voor smartphones, tablets, laptops, enzovoorts. Daarom zal het grootste deel van deze frequentieband na 1 januari 2020 niet meer beschikbaar zijn voor draadloze microfoons.

Frequenties draadloze microfoons tot en vanaf 1 januari 2020In onderstaand overzicht staan alle frequentiebereiken in de UHF-omroepband (blok E in het ‘Totaaloverzicht frequenties voor draadloze microfoons’) waarbinnen draadloze microfoons vergunningsvrij gebruikt mogen worden. De bestemmingswijziging heeft gevolgen voor het frequentiebereik 614-791 MHz. In onderstaand overzicht staat de wijziging vet gemarkeerd.

Het nieuwe Frequentiedomein voor draadloze microfoons systemen in de UHF-band wordt  vanaf 1 januari 2020


470-556 MHz

558-564 MHz

566-572 MHz

574-580 MHz

582-588 MHz

590-596 MHz

598-604 MHz

614-694 MHz

738-753 MHz
 

https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/microfoons---draadloos-gebruik-en-frequenties/wijzigingen-frequenties-draadloze-microfoons-per-2020

 

B4 = UHF 470 - 490 MHz, licentievrij

B5 = UHF 584 - 607 MHz, licentievrij

B6 = UHF 655 - 679 MHz, licentievrij