19 inch breed

Mixer case 19 inch breed, 19'' = 483 mm
Mixer case 19 inch breed, 19'' = 483 mm
Mixer case 19 inch breed, 19'' = 483 mm = 48,3 cm
 
Nu slechts

STE Pro Mixer case Pro B 19" 8-HE

 
Nu slechts

STE Pro Mixer case Pro B 19" 10-HE

kg
 
Nu slechts

STE Pro Mixer case Pro B 19" 12-HE

kg
 
Nu slechts

STE Pro Mixer case Pro B 19" 14-HE

kg
 
Nu slechts

STE Pro Mixer case Pro B 19" 16-HE

kg