Agentschap Telecom draadloos microfoon frequentie
Frequentiewqijziging Draadloos Microfoon e.d.

Frequentie Wijziging 5G / 6G

Wijzigingen frequenties draadloze microfoons vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 vinden er wijzigingen plaats in de frequenties die zijn toegestaan voor gebruik van draadloze microfoons in de UHF-omroepband. Deze veranderingen zijn het gevolg van de bestemmingswijziging van de 700 MHz band in heel Europa.

Nieuwe bestemming 700 MHz-band: De 700 MHz-band loopt van 694 MHz tot 790 MHz. De 700 MHz band krijgt per 1 januari 2020 de bestemming ‘mobiele communicatie’. Deze band wordt ingezet voor mobiele breedband voor smartphones, tablets, laptops, enzovoorts. Daarom zal het grootste deel van deze frequentieband na 1 januari 2020 niet meer beschikbaar zijn voor draadloze microfoons.

In onderstaand overzicht staan alle frequentiebereiken in de UHF-omroepband (blok E in het ‘Totaaloverzicht frequenties voor draadloze microfoons’) waarbinnen draadloze microfoons vergunningsvrij gebruikt mogen worden. De bestemmingswijziging heeft gevolgen voor het frequentiebereik 614-791 MHz. In onderstaand overzicht staat de wijziging vet gemarkeerd.

Het nieuwe Frequentiedomein voor draadloze microfoons systemen in de UHF-band wordt  vanaf 1 januari 2020

470 - 556 MHz
558 - 564 MHz
566 - 572 MHz
574 - 580 MHz
582 - 588 MHz
590 - 596 MHz
598 - 604 MHz
614 - 694 MHz
738 - 753 MHz
832 - 835 MHz
862 - 865 Mhz