Frequentie Wijziging G4/G5

frequentie

Frequentie Wijziging G3 => G4 => G5 

Frequentie Wijziging G3 => G4 => G5

Wijzigingen frequenties draadloze microfoons vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 vinden er wijzigingen plaats in de frequenties die zijn toegestaan voor gebruik van draadloze microfoons in de UHF-omroepband. Deze veranderingen zijn het gevolg van de bestemmingswijziging van de 700 MHz band in heel Europa.

Nieuwe bestemming 700 MHz-band: De 700 MHz-band loopt van 694 MHz tot 790 MHz. De 700 MHz band krijgt per 1 januari 2020 de bestemming ‘mobiele communicatie’. Deze band wordt ingezet voor mobiele breedband voor smartphones, tablets, laptops, enzovoorts. Daarom zal het grootste deel van deze frequentieband na 1 januari 2020 niet meer beschikbaar zijn voor draadloze microfoons.

Frequenties draadloze microfoons tot en vanaf 1 januari 2020In onderstaand overzicht staan alle frequentiebereiken in de UHF-omroepband (blok E in het ‘Totaaloverzicht frequenties voor draadloze microfoons’) waarbinnen draadloze microfoons vergunningsvrij gebruikt mogen worden. De bestemmingswijziging heeft gevolgen voor het frequentiebereik 614-791 MHz. In onderstaand overzicht staat de wijziging vet gemarkeerd.

Het nieuwe Frequentiedomein voor draadloze microfoons systemen in de UHF-band wordt  vanaf 1 januari 2020


470-556 MHz

558-564 MHz

566-572 MHz

574-580 MHz

582-588 MHz

590-596 MHz

598-604 MHz

614-694 MHz

738-753 MHz
 

https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/microfoons---draadloos-gebruik-en-frequenties/wijzigingen-frequenties-draadloze-microfoons-per-2020

 

B4 = UHF 470 - 490 MHz, licentievrij

B5 = UHF 584 - 607 MHz, licentievrij

B6 = UHF 655 - 679 MHz, licentievrij

De UHF Frequenties 832-835 en 862 - 865 Mhz zijn wel toegestane frequenties, maar StrangWay adviseert deze niet te gebruiken omdat de ervaring leert dat G4 en G5 telefoonverbindingen in deze frequentieband de ontvangst van uw draadloze in-ear of microfoonsysteem kunnen beinvloeden cq verstoren